Yetisecek çocuklarimiza ve gençlerimize tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel, her seyden evvel Türkiye'nin istiklâline, kendi benligine, milli geleneklerine düsman olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu ögretilmelidir. 

Sizler, yani yeni nesil Türkiye'nin genç evlâtlari, yorulsaniz dahi beni takip edecekseniz. 

Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. 

Türk gençligi gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir. 

Gençler, siz almakta oldugunuz terbiye ve irfan ile, insanlik meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kiymetli sembolü olacaksiniz. 

Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmus bir milletiz. 

San'atsiz kalan bir ulusun hayat damarlarindan biri kopmus demektir. 

Egemenlik kayitsiz sartsiz milletindir. 

Türk vatani bir bütündür, parçalanamaz. 

Türk milletinin tabiat ve âdetlerine en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir. 

Ordumuz, Türk birliginin, Türk kudret ve kaabiliyetinin, Türk vatanseverliginin çeliklesmis bir ifadesidir. 

Türk milleti ve Cumhuriyeti ayrilmaz bir bütündür. 

Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktir. 

Türk milleti millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmistir. 

Cumhuriyeti yasatmak en kutsal görevimizdir. 

Millet sevgisi kadar büyük mükâfat yoktur. 

Hayatta en hakiki mürsit ilimdir. 

Türk ordulari, tarihte benzeri görülmemis kahramanliklar, fedakârliklar göstermistir. 

Bu memleket tarihte Türk'tü, halde Türk'tür ve ebediyen Türk olarak yasayacaktir. 

Türk milleti istklâlsiz yasamamistir, yasayamaz ve yasamayacaktir. 

Türk, ögün, çalis, güven. 

Yurtta sulh, cihanda sulh. 

Türk ordusu; dünyanin hiç bir ordusunda seninkinden daha temiz, daha saglam bir askere rastgelinmemistir. 

Bütün cihan bilsin ki; benim için bir taraflik vardir, Cumhuriyet tarafligi. 

Ordu, Türk Ordusu... Bütün milletin gögsünü itimat, gurur duygulariyla kabartan sanli ad... 

Yurt topragi, sana hersey feda olsun. Kutlu olan sensin. 

Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür.